Jesteś rojnikiem i zastanawiasz się w jaki sposób sfinansować zakup sprzętu rolniczego? Przygotowaliśmy zestawienie metod finansowania zakupywanej maszyny rolniczej z rozróżnieniem na różne formy.

Pożyczka Pożyczka pod PROW Leasing operacyjny Leasing finansowy
Przeznaczenie Sprzęt staje się od razu własnością rolnika Dla klientów którzy podpisali z AMIR umowę na dofinansowania projektu w ramach PROW i oczekują na wypłatę środków lub oczekują na losowanie przeprowadzone przez AMiR Właścicielem maszyny rolniczej do czasu wykupu jest towarzystwo leasingowe. Przeznczone dla tych rolników którzy są płatnikami podatku dochodowego Przeznaczone dla rolników którzy dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty. Rolnik musi posiadać także na pokrycie VAT zakupywanej maszyny rolniczej.
Charakterystyka produktu – możliwość finansowania krótkoterminowego VAT– w przypadku rolników ryczałtowców istnieje możliwość finansowania VAT długoterminowo

– rolnik amortyzuje maszynę na podstawie faktury

 

– możliwość finansowania krótkoterminowego VAT– w przypadku rolników ryczałtowców istnieje możliwość finansowania VAT długoterminowo

– rolnik amortyzuje maszynę na podstawie faktury

 

Pożyczka zostaje nadpłacona z dotacji AMiR

 

Podatek VAT zawarty jest w kolejnych czynszach leasingowychRolnik zalicza w koszty czynsze leasngowe

 

Rolnik amortyzuje maszynę na podstawie fakturRolnik pokrywa koszty VAT na starcie
Udział własny Od 0% Od 0% Od 0% Od 0%
Okres finansowania 12-84 miesięcy 12-84 miesięcy Do 84 miesięcy jednak nie krótszy niż minimalny wymagamy 12-84 miesięcy
Termin spłaty Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny
Wykup Nie dotyczy Nie dotyczy W zależności od okresu i wkładu własnego 1%
Zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia,Zastaw Rejestrowy,

Weksel in blanco

Umowa przewłaszczenia,Zastaw Rejestrowy,

Weksel in blanco

Weksel in blanco Weksel in blanco

 

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste, nakazy płatnicze, OC gospodarstwa, umowy dzierżawy, umowy kontrakcyjne, faktura proforma.

Jeżeli pożyczka z dotacją PROW to umowa z AMiR