Jeżeli zdecydowałeś się na złożenie wniosku kredytowego w banku a jesteś rolnikiem i posiadasz dochód z rolnictwa banki mogą wymagać różnych dokumentów w zależności od sposobu wyliczania zdolności kredytowej. Stworzyliśmy list dokumentów uniwersalną która w większości banków będzie przydatna.

Bank może wymagać tylko cześć poniżej wymienionych dokumentów:

– zaświadczenie z gminy o posiadaniu gruntów rolnych (w sytuacji, gdy grunty nie są jego własnością, tylko dzierżawione –umowy dzierżawy)

– udokumentowane dochody z prowadzonej działalności rolniczej (np. rachunki, faktury, umowy z odbiorcami, deklaracje VAT-7/VAT-7R) za okres ostatnich 12 miesięcy

– nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, podana musi być tzw. ilość hektarów przeliczeniowych

– decyzje o przyznaniu dopłat bezpośrednich, wystawiane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– historia z rachunku bankowego za 12 miesięcy z Banku na który wpływają dopłaty do gospodarstwa rolnego

– potwierdzenia o niezaleganiu z podatkiem rolnym wystawione nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu

– potwierdzenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne z KRUS, wystawione nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu