Banki oprócz określania zdolności kredytowej sprawdzają rolnika wnioskującego o kredyt w wielu źródłach. Sprawdzana jest głównie jego solidność płatnicza a także poziom zadłużenia.

Banki weryfikują klientów w bazach ponieważ chcą sprawdzić jak dany rolnika spłacał swoje zobowiązania w przyszłości. Trzeba mieć świadomość że jeżeli spłaciliśmy kredyt nawet 5 lat temu banki to widzą i tak mogą odmówić nam udzielenia kredytu jeżeli w przyszłości mieliśmy problem w jego spłacie. Problem może się pojawić nie tylko w sytuacji kiedy mieliśmy windykacje ale także w sytuacji opóźnień w spłacie powyżej 30 dni. Informacje takie są przechowywane w bazie BIK. W bazie BIK są widoczne nie tylko aktualnie spłacane zobowiązania ale także zamknięte i dawno spłacone.

Część banków sprawdza także BIK po numerze REGON gospodarstwa rolnego. Tam znajduje się jeszcze więcej informacji. Ponieważ cześć banków udostępnia dane w Biurze BIK Przedsiębiorca kredytów zaciągniętych w ramach prowadzonego przez nas gospodarstwem rolnego. To rejestr kredytów firmowych oraz kredytów gospodarstw rolnych jeżeli posiadają numer REGON.

Oprócz baz BIK banki sprawdzają także Bankowy Rejestr Dłużników do którego można trafić za opóźnienie w spłacie kredytu powyżej 60 dni jeżeli bank powiadomił nas o zamiarze umieszczenia nas w tym rejestrze a minęło już 30 dni od tej pory. Trafienie do tego rejestru to praktycznie brak możliwości skorzystania z kredytu przez najbliższe 5 lat. Bo właśnie na taki okres trafiamy do tego rejestru gdy okazaliśmy si nierzetelni.

Banki sprawdzają nas także w BIGach a w szczególności BIG Infomonitor, BIG KRD czy ERIF. Są to Biura Informacji Gospodarczej gdzie możemy trafić jeżeli nie zapłaciliśmy rachunku za energie, za telefon czy ociągamy się w spłacie chociażby do dostawcy za nawozy czy pasze. Z takiego BIGu nasz wierzyciel musi nas wykreślić w ciągu 14 dni jeżeli dokonaliśmy całkowitej spłaty zaległego zobowiązania.