Masz wiele zobowiązań? Skorzystaj z kredyty konsolidacyjnego dla rolników.

Masz wiele zobowiązań Skorzystaj z kredyty konsolidacyjnego dla rolników.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga ciągłego inwestowania. Mało któremu rolnikowi udaje się prowadzić gospodarstwo nie korzystając z finansowania zewnętrznego. Często niemądre zadłużanie się może doprowadzić do powstania spirali zadłużenia. Co zrobić aby do tego nie dopuścić? Co zrobić jeżeli zobowiązań mamy już kilka a wielkość  rat jakie musimy spłacać do banku sprawia nam problem? Warto wtedy zastanowić się nad kredytem konsolidacyjnym dla rolników.

Konsolidacja kredytowa to połączenie wielu kredytów w jeden z niższą rata łatwiejsza do spłaty

Co da Ci kredyt konsolidacyjny?

  1. Pozwoli nam na wydłużenie okresu spłaty dzięki czemu będzie nam łatwiej regulować zobowiązanie. Dzięki temu wysokie raty kredytów gdzie pozostało już do spłaty kilka lub kilkanaście miesięcy zostaną rozciągnięte na dużej.
  2. Dzięki konsolidacji możemy obniżyć wysokość oprocentowania dzięki czemu kredyt spłacimy szybciej bo w racie miesięcznej więcej bezie zawierać się kapitału niż odsetek a nie jak miało to do tej pory

Jakie są rodzaje kredytów konsolidacyjnych dla rolnika?

  1. Kredyt konsolidacyjny dla rolnika na zabezpieczaniu hipotecznym. Dzięki zabezpieczaniu może on być rozłożony na dłużej. Nawet na kilkanaście lat. Zabezpieczanie hipoteczne odblokowuje nam możliwość korzystania z niżej oprocentowanych kredytów.
  2. Niezabezpieczony kredyt konsolidacyjny dla rolnika – w tym przypadku warto z niego skorzystać jeżeli nie mamy możliwości skorzystania z kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego. Jest on oprocentowany przeważnie wyżej niż kredyt zabezpieczony a jego termin spłaty wynosi od kilku do maksymalnie 12 lat w zależności od banku.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się czy w twoim przypadku istnieje możliwość skorzystania z kredytu konsolidacyjnego. Możesz na tym tylko zyskać!

Jakie bazy sprawdzają banki weryfikując rolnika starającego się o kredyt?

Jakie bazy sprawdzają banki weryfikując rolnika starającego się o kredyt

Banki oprócz określania zdolności kredytowej sprawdzają rolnika wnioskującego o kredyt w wielu źródłach. Sprawdzana jest głównie jego solidność płatnicza a także poziom zadłużenia.

Banki weryfikują klientów w bazach ponieważ chcą sprawdzić jak dany rolnika spłacał swoje zobowiązania w przyszłości. Trzeba mieć świadomość że jeżeli spłaciliśmy kredyt nawet 5 lat temu banki to widzą i tak mogą odmówić nam udzielenia kredytu jeżeli w przyszłości mieliśmy problem w jego spłacie. Problem może się pojawić nie tylko w sytuacji kiedy mieliśmy windykacje ale także w sytuacji opóźnień w spłacie powyżej 30 dni. Informacje takie są przechowywane w bazie BIK. W bazie BIK są widoczne nie tylko aktualnie spłacane zobowiązania ale także zamknięte i dawno spłacone.

Część banków sprawdza także BIK po numerze REGON gospodarstwa rolnego. Tam znajduje się jeszcze więcej informacji. Ponieważ cześć banków udostępnia dane w Biurze BIK Przedsiębiorca kredytów zaciągniętych w ramach prowadzonego przez nas gospodarstwem rolnego. To rejestr kredytów firmowych oraz kredytów gospodarstw rolnych jeżeli posiadają numer REGON.

Oprócz baz BIK banki sprawdzają także Bankowy Rejestr Dłużników do którego można trafić za opóźnienie w spłacie kredytu powyżej 60 dni jeżeli bank powiadomił nas o zamiarze umieszczenia nas w tym rejestrze a minęło już 30 dni od tej pory. Trafienie do tego rejestru to praktycznie brak możliwości skorzystania z kredytu przez najbliższe 5 lat. Bo właśnie na taki okres trafiamy do tego rejestru gdy okazaliśmy si nierzetelni.

Banki sprawdzają nas także w BIGach a w szczególności BIG Infomonitor, BIG KRD czy ERIF. Są to Biura Informacji Gospodarczej gdzie możemy trafić jeżeli nie zapłaciliśmy rachunku za energie, za telefon czy ociągamy się w spłacie chociażby do dostawcy za nawozy czy pasze. Z takiego BIGu nasz wierzyciel musi nas wykreślić w ciągu 14 dni jeżeli dokonaliśmy całkowitej spłaty zaległego zobowiązania.

Lista dokumentów kredyt dla rolnika niezabezpieczony

Lista dokumentów kredyt dla rolnika niezabezpieczony

Jeżeli zdecydowałeś się na złożenie wniosku kredytowego w banku a jesteś rolnikiem i posiadasz dochód z rolnictwa banki mogą wymagać różnych dokumentów w zależności od sposobu wyliczania zdolności kredytowej. Stworzyliśmy list dokumentów uniwersalną która w większości banków będzie przydatna. Bank może wymagać tylko cześć poniżej wymienionych dokumentów:

– zaświadczenie z gminy o posiadaniu gruntów rolnych (w sytuacji, gdy grunty nie są jego własnością, tylko dzierżawione –umowy dzierżawy)

– udokumentowane dochody z prowadzonej działalności rolniczej (np. rachunki, faktury, umowy z odbiorcami, deklaracje VAT-7/VAT-7R) za okres ostatnich 12 miesięcy

– nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego, podana musi być tzw. ilość hektarów przeliczeniowych

– decyzje o przyznaniu dopłat bezpośrednich, wystawiane przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– historia z rachunku bankowego za 12 miesięcy z Banku na który wpływają dopłaty do gospodarstwa rolnego

– potwierdzenia o niezaleganiu z podatkiem rolnym wystawione nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu

– potwierdzenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne z KRUS, wystawione nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu

Który bank policzy dobrze zdolność kredytową jeżeli jesteś rolnikiem?

Który bank policzy dobrze zdolność kredytową jeżeli jesteś rolnikiem

Prowadzisz gospodarstwo rolni i posiadasz dochód z rolnictwa? Zastanawiasz się jak banki określą twoją zdolność kredytową?

Otóż zdolność kredytowa w przypadku rolnika może okazać się różna w różnych bankach. O tyle ile w przypadku dochodu z umowy o prace dochód w każdym banku będzie praktycznie taki sam o tyle w przypadku rolnictwa może okazać się różny w różnych bankach. Okazując się dokumentami dochodowymi w jednym banku nie będziemy mieli zdolności wcale a w inny z kolei bank udzieli nam kredytu powiedzmy 200 000 zł. Skąd to się bierze taka rozbieżność i jak banki liczą zdolność kredytowa w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa?

Otóż banki w różny sposób mogą wyliczyć nasz dochód. Od sposobu wyliczania zdolności kredytowej zależy w jakim banku twoja zdolność będzie najwyższa. Doświadczenie nasze pokazuje że w jednym banku liczy się ilość areałów jakie posiadamy, w innym faktury, jeszcze w innym specyfika naszych upraw a kolejny przyjmie nasze dochody w oparciu o świadczenie. Część banków weźmie pod uwag także dopłaty.

Cześć banków przyjmie do wyliczania zdolności kredytowej przychód z faktur. Np. Alior bank przyjmie nawet 100% przychodu z faktur z rolnictwa. Inny bank na przykład bank Pekao S.A. który liczy dochody z faktur ale tylko i wyłącznie wliczy do zdolności faktury za mleko oraz faktury za świnie.

Zastanówmy się jeszcze jak wygląda sprawa związana z dopłatami? Część banków gotowa jest przyjąć dopłaty ale przeważnie jeśli przyjmuje do zdolności dochody zryczałtowane na podstawie tzw hektara przeliczeniowego.  Średni dochód w kraju w 2016 roku według danych GUS wyniósł 2577 zł z ha przeliczeniowego. Jest to dochód roczny. I tutaj nie jest ważne ile mamy hektarów fizycznych. Bo w zależności od jakości ziemi jaką posiadamy wysokość hektarów przeliczeniowych może być różna od ilości hektarów fizycznych. Czym wyższa jakość gleby tym więcej dochodów z takiej ziemi możemy uzyskać.

Jeżeli posiadamy już jakieś kredyty i nasza dolność kredytowa nie jest już tak dobra warto wtedy udać się do banku który przyjmie nasz dochód w oparciu o oświadczenie o dochodzie. Oświadczamy co posiadamy i dochód w takim przypadku przeważnie jest wyższy dzięki czemu nasza zdolność kredytowa jest lepsza.

Podsumowując w zależności od twojej sytuacji powinieneś przeanalizować dokładnie swoją sytuacje. Jeżeli masz dużo faktur powinieneś udać się do banku który właśnie wylicza zdolność kredytową w oparciu o faktury z rolnictwa. Jeżeli jednak nie wykazujesz dochodu może warto byłoby się udać do banku który w oparciu o Twoje oświadczeniu udzieli Ci kredytu dla Twojego gospodarstwa rolnego.

Pożyczki na zakup sprzętu dla rolników

Pożyczki na zakup sprzętu dla rolników

Jesteś rojnikiem i zastanawiasz się w jaki sposób sfinansować zakup sprzętu rolniczego? Przygotowaliśmy zestawienie metod finansowania zakupywanej maszyny rolniczej z rozróżnieniem na różne formy.

Pożyczka Pożyczka pod PROW Leasing operacyjny Leasing finansowy
Przeznaczenie Sprzęt staje się od razu własnością rolnika Dla klientów którzy podpisali z AMIR umowę na dofinansowania projektu w ramach PROW i oczekują na wypłatę środków lub oczekują na losowanie przeprowadzone przez AMiR Właścicielem maszyny rolniczej do czasu wykupu jest towarzystwo leasingowe. Przeznczone dla tych rolników którzy są płatnikami podatku dochodowego Przeznaczone dla rolników którzy dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty. Rolnik musi posiadać także na pokrycie VAT zakupywanej maszyny rolniczej.
Charakterystyka produktu – możliwość finansowania krótkoterminowego VAT

– w przypadku rolników ryczałtowców istnieje możliwość finansowania VAT długoterminowo

– rolnik amortyzuje maszynę na podstawie faktury

 

– możliwość finansowania krótkoterminowego VAT

– w przypadku rolników ryczałtowców istnieje możliwość finansowania VAT długoterminowo

– rolnik amortyzuje maszynę na podstawie faktury

 

Pożyczka zostaje nadpłacona z dotacji AMiR

 

Podatek VAT zawarty jest w kolejnych czynszach leasingowych

Rolnik zalicza w koszty czynsze leasngowe

 

Rolnik amortyzuje maszynę na podstawie faktur

Rolnik pokrywa koszty VAT na starcie

Udział własny Od 0% Od 0% Od 0% Od 0%
Okres finansowania 12-84 miesięcy 12-84 miesięcy Do 84 miesięcy jednak nie krótszy niż minimalny wymagamy 12-84 miesięcy
Termin spłaty Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny Miesięczny, kwartalnym uwzgledniający sezonowość przychodu rolnika, indywidualny
Wykup Nie dotyczy Nie dotyczy W zależności od okresu i wkładu własnego 1%
Zabezpieczenie Umowa przewłaszczenia,

Zastaw Rejestrowy,

Weksel in blanco

Umowa przewłaszczenia,

Zastaw Rejestrowy,

Weksel in blanco

Weksel in blanco Weksel in blanco

 

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste, nakazy płatnicze, OC gospodarstwa, umowy dzierżawy, umowy kontrakcyjne, faktura proforma.

Jeżeli pożyczka z dotacją PROW to umowa z AMiR

Zakup maszyn rolniczych na kredyt czy w leasing – co się bardziej opłaca?

Zakup maszyn rolniczych na kredyt czy w leasing

Maszyny rolnicze, a szczególnie ciągniki, nie należą do tanich. Dlatego najczęściej decyzja o zakupie takiego urządzenia do gospodarstwa rolnego pociąga za sobą bardzo duże koszty. Najłatwiej sfinansować je, korzystając z zewnętrznego źródła pieniędzy. Czy dla rolnika bardziej opłacalny jest kredyt, czy leasing?

 

Wymiana parku maszynowego to zupełnie naturalny krok w rozwoju gospodarstwa rolnego. Często trzeba również rozszerzyć ten park o dodatkowe maszyny, aby zwiększyć produkcję rolną i dzięki temu stać się bardziej konkurencyjnym na rynku. Niewielu rolników stać jednak na zakup maszyn rolniczych za gotówkę. W tej sytuacji często ratują się oni wsparciem kredytu lub leasingu. Jednak które z tych rozwiązań jest korzystniejsze? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, warto krótko scharakteryzować każdą z tych form finansowania.

 Zakup maszyn rolniczych na kredyt czy w leasing

Maszyny rolnicze w leasingu

 

Od wielu lat leasing zyskuje coraz więcej zwolenników w naszym kraju. Nic dziwnego zatem, że branża leasingowa mocno rośnie od dawna, finansując coraz więcej aktywów. W 2017 roku ich wartość osiągnęła poziom ponad 57,9 mld zł, notując wzrost o 15,6% w porównaniu do 2016 roku. Najczęściej korzystają z leasingu przedsiębiorcy, finansując w ten sposób zakup różnych aktywów (przeważnie samochodów i maszyn przemysłowych), ale również rolnicy z coraz większym zainteresowaniem przyglądają się tej formie finansowania. W rezultacie w 2017 roku segment maszyn w leasingu wzrósł o 20% w stosunku do 2016 roku i stanowił pond 22% wszystkich aktywów sfinansowanych leasingiem w 2017 roku, a liczba maszyn rolniczych w leasingu wzrosła aż o 45,4% w ujęciu rocznym (źródło: http://leasing.org.pl/files/uploaded/stabilny/ZPL_Wyniki%20bran%C5%BCy%20leasingowej%20w%202017r._30.01.2018_v2.pdf).

 

Rolnik może tak naprawdę korzystać z różnych form leasingu, gdy chce nabyć maszynę rolniczą. Leasing operacyjny jest korzystniejszy pod względem podatkowym, o czym jeszcze dokładniej napiszemy w dalszej części artykułu. W tym przypadku rolnik może zdecydować po zakończeniu umowy, czy chce kupić na własność leasingowane maszynę rolniczą, czy ją oddaje. Może również podpisać kolejną umowę i wziąć w leasing następną maszynę, ale na przykład nowszej generacji. Natomiast w leasingu finansowym po spłaceniu rat leasingowych najczęściej maszyna pozostaje własnością rolnika. Od kilku lat dostępna jest także dla rolników pożyczka leasingowa, o której jeszcze napiszemy dalej.

 

Kredyt dla rolnika

 

Kredyty dla rolników stanowią coraz ważniejszy segment produktów proponowanych przez banki. W 2017 roku udzielono ponad 4 tys. takich kredytów na łączną kwot 0,9 mld zł. 60% kredytów dla rolników udzieliły banki spółdzielcze. Można było jednak zaobserwować znaczny spadek zainteresowania takimi kredytami w porównaniu do 2016 roku, gdy rolnicy pożyczyli ponad 1,6 mld zł, zaciągając 15 tys. kredytów (źródło: https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/wydarzenia/2017/grudzien/kredyty-preferencyjne-dla-sketora-agro-w-2018-r). Warto dodać, że rolnicy często mogą korzystać z kredytów preferencyjnych (inwestycyjnych i klęskowych), uzyskując gwarancje, poręczenia i dopłaty do oprocentowania od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Banki jednak stosują bardziej rygorystyczną weryfikację klientów niż firmy leasingowe, a do tego wymagają więcej dokumentów.

 

Kiedy kredyt, a kiedy leasing?

 

Coraz więcej rolników staje przed dylematem: kredyt w banku czy leasing na maszyny rolnicze? Wybór powinien zależeć tak naprawdę od sytuacji rolnika. Decydującym czynnikiem o wyborze sposobu finansowania zakupu maszyny powinna być forma opodatkowania. Jeśli rolnik jest czynnym płatnikiem VAT, leasing może okazać się lepszy niż kredyt. W tym przypadku rolnik może wliczyć w koszty uzyskania przychodu ratę leasingową, opłatę wstępną, a do tego może odliczyć VAT ze wspomnianych przed chwilą opłat. Trzeba jednak zauważyć, że dzieje się tak przy leasingu operacyjnym, ponieważ przy leasingu finansowym można odliczyć tylko odsetki od raty leasingowej, ale za to dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W przypadku leasingu właścicielem maszyny rolniczej pozostaje firma leasingowa w czasie trwania umowy, co nie każdemu rolnikowi może odpowiadać. Za to w przypadku kredytu dochodzi jeszcze zastaw maszyny lub klauzula przewłaszczenia. Mimo wszystko ta forma finansowania może okazać się korzystniejsza, gdy rolnik nie jest przedsiębiorcą i nie rozlicza się z podatku VAT. Wtedy nie będzie miał po prostu jak zoptymalizować obciążenia podatkowego leasingiem.

 

Kolejną kwestią, która może przemawiać za kredytem, jest otrzymanie przez rolnika dotacji z Unii Europejskiej na zakup maszyny rolniczej i modernizację gospodarstwa rolnego. Wtedy leasing takiej maszyny nie wchodzi w grę, ponieważ rolnik musi nabyć ją na własność. Naturalnym rozwiązaniem jest więc kredyt. Warto jednak zauważyć, że również w tej kwestii firmy leasingowe nie poddały się i od kilku lat proponują pożyczki leasingowe, chociaż bliżej im do kredytu bankowego niż leasingu. Natomiast sposób weryfikacji klientów jest tutaj bardziej zbliżony do leasingu niż do procedur bankowych. Należy dodać, że maszyna sfinansowana pożyczką leasingową staje się własnością rolnika jak przy kredycie bankowym. Jednak tutaj przedsiębiorca-rolnik będzie mógł odliczyć tylko część odsetkową raty, podobnie jak przy kredycie.

 

Tytułem podsumowania należy powtórzyć, że leasing będzie korzystniejszym rozwiązaniem dla rolników, którzy prowadzą pełną księgowość lub książkę przychodów-rozchodów i są płatnikami VAT, natomiast dla pozostałych rolników lepszym rozwiązaniem może okazać się kredyt bankowy. Jeśli szukasz odpowiedniej formy finansowania zakupu maszyny rolniczej, najlepiej skontaktuj się z doświadczonym doradcą finansowym, który podpowie najlepsze rozwiązanie i pomoże przygotować odpowiednie dokumenty.